Regulamin punktacji

Dyżur 1 pkt.
Służenie 3 pkt.
Nabożeństwo 2 pkt.
Zbiórka 5 pkt.
Sobota, wieczorna Msza 8 pkt.

Niedziela 8.00,11.00,17.00 3 pkt.
Nieobecność na dyżurze w sobotę wieczorem -15 pkt.
Nieobecność na dyżurze -10 pkt.
Nieobecność na zbiórce -20 pkt.

Każdy ministrant ma obowiązek zapisywać sobie dyżur, służbę czy nabożeństwo, jeżeli w nim/niej uczestniczy.
Każde nie zapisanie dyżuru, służby czy nabożeństwa wpływa na niekorzyść ministranta, ponieważ za ten dzień nie otrzymuje żadnych punktów.
Nieobecność na dyżurze wiąże się ze znakiem X, czyli z punktami minusowymi.
Każdy ministrant może zgłosić maksymalnie 3 usprawiedliwenia X w danym miesiącu, wyjątkiem jest oczywiście choroba, WAŻNY wyjazd, itp.
Kolejne usprawiedliwienia X będą osobiście rozpatrywane z Opiekunem.
Niewyraźne zapisywanie służenia na listach ministranckich przy podliczaniu punktów nie będzie brane pod uwagę, a nawet wiąże się to ze znakiem X.
Na listach ministranckich zabrania się niepotrzebnego pisania, zaznaczania, skreślania, zamazywania i wszelkich działań, które budziłyby zastrzeżenia.
Osoby, które będą dopuszczały się dewastacji dokumentów ministranckich, będą na bieżąco z tego rozliczane i pociągane do odpowiedzialności finansowej. Nie mówiąc nawet o karze punktowej.
Wobec ministrantów, którzy nagminnie nie uczęszczają na dyżury, albo w Niedzielę przychodzą na nie swój dyżur, będą wyciągane konsekwencje.
Usprawiedliwienia za nieobecność na dyżurze zgłaszamy w pierwszej kolejności do Wiceprezesa, ponieważ jest to nie zbędne podczas podliczania punktów.
Z głupimi, śmiesznymi i wymyślonymi usprawiedliwieniami bardzo prosimy nie przychodzić, ponieważ i tak nie zmieni to sytuacji ministranta.
Wszelkie zastrzeżenia punktowe należy zgłaszać do Wiceprezesa lub Opiekuna.
Usprawiedliwienia zgłaszamy do ostatniego dnia każdego miesiąca, w późniejszym terminie usprawiedliwienia nie będą uwzględniane.
Usprawiedliwienia można zgłaszać drogą elektroniczną klikając w odpowiednią zakładkę dostępną na naszej stronie. Jeżeli chodzi o termin zgłoszenia usprawiedliwienia patrz pkt. 11.
Zmian punktowych o ilości punktów za dany dzień może dokonywać Opiekun.
Jeżeli zamierzamy nie być na dyżurze, należy zgłosić to wcześniej Wiceprezesowi. Podczas liczenia punktów Wiceprezes usprawiedliwi nieobecność bez najmniejszych problemów. Nieobecność na zbiórce zgłaszamy Opiekunowi
W celu zwolnienia z dyżuru czy nabożeństwa należy zgłosić się do Wiceprezesa, można to uczynić również drogą elektroniczną.
Punkty dodatkowe przydziela Prezes, Wiceprezes lub Opiekun ministrantom, którzy wyraźnie się udzielają i angażują. Natomiast punkty minusowe osobom, które na to zasługują, a ich zachowanie pozostawia wiele do życzenia, również punkty minusowe przydzielane są Ministrantom czy Lektorom, którzy wyrażają wolę wpisania punktów minusowych na swoje własne życzenie.
Punkty dodatkowe można uzyskać również poprzez służenie, np.: na Uroczystości zawarcia Sakramentu Małżeństwa, Chrztu, podczas Mszy Świętej Pogrzebowej czy innych Uroczystościach w naszej parafii. Po udziale w takie Uroczystości należy zgłościć się do Wiceprezesa w celu uzyskania punktów dodatkowych.
Ministranci którzy będą zachowywać się nagannie, nie kulturalnie i będą zniesławiać dobre imię ministrantów, będą ponosić za swoje czyny adekwatną odpowiedzialność.
Ile i za co można dostać punkty dodatkowe i minusowe-rozpiska:
Punkty dodatnie można zdobyć w sposób następujący:
- Uczestnictwo na zbiórce formacyjnej 5 pkt.
- Uczestnictwo w Mszy Św.:
~ Niedziela 3 pkt. /W okresie wakacyjnym Msza o godz. 17.00 5pkt.
~ Dyżur 1 pkt.
~ Służenie 3pkt.
~ Sobota poranna Msza 8 pkt./ wieczorna 3pkt.
~ Nabożeństwo 2 pkt.
~ Wzorowe zachowanie/służenie 10 pkt.
~ Wzorowe wypełnianie obowiązków/posługi 10 pkt.
~ I inne punkty extra 5-25 pkt.
Punkty ujemne można zdobyć w sposób następujący:
- Nieobecność na zbiórce (nieusprawiedliwiona) -20 pkt.
- Nieobecność na dyżurze (nieusprawiedliwiona) -10 pkt.
- Nieuzasadnione spóźnienie się na zbiórkę -2 pkt.
- Złe zachowanie na zbiórkach i dyżurach liturgicznych -5 do -25 pkt.
- Niewłaściwe zachowanie, złe wyrażanie i odnoszenie się do osób starszych oraz przełożonych -50 pkt.
- Niesumienne wykonywanie obowiązków -15 pkt.
- Używanie telefonów komórkowych na zbiórkach lub dyżurach -15 pkt.
- Zły stan ubioru liturgicznego -15 pkt.
- Zły ubiór -15 pkt.
Za podliczenie punktów odpowiedzialny jest Wiceprezes.
Punkty są podliczane raz w miesiącu, (najczęściej ostatniego dnia każdego miesiąca).

Nie zapisanie swojej obecności na dyżurze w danym dniu jest równoznaczne ze znakiem X.
Zmian na liście obecności w salce ministrantów tj. skreślania, dopisywania punktów oraz wszelkich innych korekt może dokonywać Wiceprezes, Prezes, a także Opiekun.
Każdy ministrant i lektor ma obowiązek dbać o swój strój liturgiczny, który zawsze ma być czysty i wyprasowany. W stroju liturgicznym zabrania się wszelakich działń, które budziłyby zastrzeżenia, nie mówiąć nawet o korzystaniu z toalety w celach załatwienia czynności fizjologicznych. Za nie przestrzeganie tych zasad będą wyciągane konsekwencje, nie mówiąc nawet o karze punktowej.
W Sobotę na poranną Mszę Świętą nie ma osób wyznaczonych na dyżur, jednak ten dzień jest punktowany extra, tzn. 8 pkt. za jednorazowe przyjście. Każdy może przyjść maksymalnie 2 razy w danym miesiącu. Osoby które będą przychodzić więcej razy niż jest to przewidziane punkty za ten dzień będą liczone normalnie tzn. 3 pkt.
Ministrant miesiąca ma obowiązek przychodzić do kościoła w wybranym przez siebie dniu tygodnia i na dowolą Mszę świętą Niedzielną. Ministrant miesiąca nie zapisuje w żadnym wypadku litery D - jak dyżur, tylko literę S- jako służbę, ponieważ jest zwolniony z dyżurów i one go nie obowiązują. Jednak nie oznacza to, że nie będzie wezwany do wstawienia się na Mszę świętą, którą wyznaczy mu Wiceprezes, Prezes, Opiekun lub Proboszcz z ważnej przyczyny. Głównie jest to przewidziane w dniu ważnej uroczystości czy też swięta, w którym będzie miał obowiązek przyjść o wyznaczonej godzinie.
Jeżeli więcej niż 2 ministrantów zdobędzie największę, taką samą liczbę punktów, ich dni wolne od dyżurów zostaną podzielone na cały miesiąc. Wtedy ministrantom nie będzie przypadał cały miesiąc zwolnienia z dyżurów tylko określona liczba dni wolnych. W tym celu należy zgłosić się do Wiceprezesa lub Prezesa, aby dowiedzieć się kiedy przypadają dni wolne od dyżurów.
W przypadku braku porozumienia ministrantów o najwyższej liczbie punktów, decydować będą punkty z zeszłego miesiąca.
W Sobotę na wieczornej Mszy Świętej obowiązują dyżury - zgodnie z wyznaczonym grafikiem.Na listach ministranckich należy w tym dniu wpisywać liczbę 18, co oznacza służenie podczas wieczornej Mszy Świętej.
Wszyscy Ministranci i Lektorzy są zobowiązani do zachowania szacunku wobec osób starszych, to znaczy (Proboszcza, Opiekuna oraz pozostałych Ojców) i swoich przełożonych (Prezesa, Wiceprezesa). Za wszelkie niewłaściwe i niestosowne zachowania, każdy Ministrant czy Lektor poniesie odpowiednie konsekwencje, nie mówiąc nawet o karze punktowej.
Całkowite zwierzchnictwo nad punktami sprawuje Wiceprezes. Jednak zawsze ostateczne zdanie należy do Opiekuna. W dniu rezygnacji ze stanowiska obowiązek Wiceprezesa przejmuje Prezes, (który w tym czasie zastępuje Wiceprezesa) do czasu wyboru nowego Wiceprezesa.


Opiekun i Proboszcz mają naczelne prawo do ostatecznej interpretacji powyższych punktów. W razie konieczności do nich należy ostatnie zdanie w każdej kwestii. 
ZBIERAMY
ZŁOTE DUKATY

1 punkt to jej denar; 10 punktów to 1 talar; 50 punktów to 1 złoty dukat


PLUSY (++++)

Msza św. w niedzielę - 3 pkt.

Msza św. w tygodniu – 6 pkt

Nabożeństwo - 2 pkt.

Zbiórka 5 pkt.


MINUSY (- - - -)

Nieobecność na zbiórce – (-) 20 pkt. Usprawiedliwione przez rodziców na kartce z podpisem obu rodziców – (-)5

Nadmierne głośne gadanie w zakrystii – (-)1-6

Gadanie, przepychanie się na Mszy św. i nabożeństwach, rzucanie komży i kapturka – (-)5 -15
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!