Heraldyka kościelna

Kardynał
Kamerling
Prymas nie kardynał
Arcybiskup
Biskup
Opat
Prepozyt
Prałat papieski
Protonotariusz apostolski
Honorowy prałat papieski
Honorowy kapelan papieski
Generał Zakonu
Kanonik
Dziekan
kapłan
arcybiskup anglikański
biskup anglikański
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!