Naczynia i bielizna liturgiczna

Kielich to naczynie liturgiczne, w którym w czasie Mszy świętej umieszcza się wino do konsekracji.

Patena to naczynie liturgiczne w kształcie talerzyka, przeznaczone dla konsekrowanej Hostii.

Welon (po lewej, na górze) to tkania w jednym z kolorów liturgicznych, którą nakrywa się kielich do momentu przyniesienia darów ofiarnych. Po Komunii świętej kielich zostaje ponownie nakryty welonem

Palka (po lewej, na dole) to kwadratowy kawałek sztywnego płótna, którym przykrywa się kielich.

Korporał (na dole) to tkanina rozkładana na ołtarzu. Na niej stawia się kielich oraz patenę z Hostią.

Puryfikaterz (po prawej) to ręczniczek, którym oczyszcza się kielich oraz patenę.

Ampułki to niewielkie dzbanuszki, w których podaje się wino oraz wodę do Mszy świętej. Stoją one przeważnie na małej tacy, którą wykorzystuje się podczas obrzędu obmycia rąk kapłana.
Monstrancja to specjalny przedmiot liturgiczny. Służy do wystawiania Najświętszego Sakramentu w celu adorowania go i noszenia w procesji. Monstrancja jest wykorzystywana również podczas błogosławieństwa.

Kustodia to niewielkie okrągłe naczynie z podstawą przeznaczone do przechowywania Najświętszego Sakramentu w tabernakulum.

Lunula to niewielki przedmiot w kształcie półksiężyca, służący do podtrzymywania Hostii. Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu wkłada się ją do monstrancji. Po zakończonej adoracji lunulę razem z Hostią przenosi się do kustodii i pozostawia w tabernakulum.

Cyborium lub po prostu puszka to naczynie liturgiczne zamykane pokrywą. Przechowuje się w niej konsekrowane Hostie, które pozostały po rozdzielaniu Komunii świętej.
Dzwonki, gong, kołatki, sygnaturka zwracają uwagę na ważne czynności liturgiczne w czasie Mszy świętej i nabożeństw. Używa się ich podczas podniesienia i na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Mogą być wykorzystywane jako znak wezwania do modlitwy i uwielbienia.

Świece, akolitki mają w liturgii głębokie znaczenie. Podczas szczególnie podniosłych świąt, ministranci niosą w procesji świece. Gdy odczytywana jest Ewangelia, dwóch ministrantów stoi ze świecami obok ambony. Świece przypominają uczestnikom liturgii o obecności Chrystusa, który powiedział: "Ja jestem światłością świata". Dzięki Chrystusowi również i my, możemy być światłem dla innych ludzi.

Krzyż procesyjny zazwyczaj znajduje się w pobliżu ołtarza. Jest on niesiony przez ministranta w czasie procesji.
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!