O Nas

ORDO - Serwis poświęcony Liturgii

Liturgia jest przestrzenią spotkania Boga i Człowieka, Stwórcy ze swoim stworzeniem. W Liturgii dokonuje się przedziwna wymiana: Bóg profanuje samego siebie stając się człowiekiem, aby jednocześnie z sakralizować człowieka upodabniając go do siebie. Jedynym motorem tej przedziwnej wymiany jest miłość Boga. To właśnie podczas celebracji liturgicznych uczymy się od Boga tej miłości, aby żyć nią w codzienności.

Słusznie Sobór Watykański II uznał Liturgię za źródło i szczyt życia Kościoła. To właśnie w Liturgii Kościół uczestniczy w misterium Chrystusa, to właśnie poprzez Liturgię Lud Boży ma udział w wewnętrznym życiu Boga i dzięki Liturgii przemienia się świat, w którym żyjemy stając się zaczynem Królestwa Bożego.

Jednym z najważniejszych postulatów ostatniego Sobory jest takie przeprowadzenie reformy obrzędów liturgicznych, aby lud wierny mógł lepiej, pełniej uczestniczyć w celebracji liturgicznej. W Konstytucji o Liturgii świętej czytamy: „Matka Kościół bardzo pragnie, aby wszystkich wiernych prowadzić do pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych, którego się domaga sama natura liturgii. Na mocy chrztu lud chrześcijański, «rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty» (1P 2, 9, por. 4–5) jest uprawniony i zobowiązany do takiego udziału” (KL 14).

Aby pomóc Kościołowi w lepszym, pełnym, czynnym i świadomym uczestnictwie w obrzędach liturgicznych powołaliśmy do istnienia tę stronę internetową. Znajdziecie w niej Dokumenty o liturgii, Teksty liturgiczne, oraz Nabożeństwa i modlitwy, które zawierają zbiór różnych modlitw i nabożeństw. W dziale Praktyka liturgiczna znajdziecie pomoce do lepszego celebrowania liturgii. Natomiast dział Zrozumieć liturgię zawiera moje teksty publikowane w różnych periodykach.

Życzę miłej lektury. Niech treści publikowane na tej stronie przyczynią się do lepszego uczestnictwa nas wszystkich w Liturgii.

Przemysław Krakowczyk SAC

Lokalizacja:

Leśna Podlaska leży na północny zachód od Białej Podlaskiej, jest ośrodkiem kultu maryjnego. Znajduje się tu Sanktuarium Maryjne, w którym pod opieką OO. Paulinów, upodobała sobie miejsce Opiekunka Podlasia – Leśniańska Królowa – Matka Boża Jedności i Wiary.
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!