Witaj na stronie Ministrantów Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej. 

MSZE ŚWIĘTE:

Dzień powszedni: 7.00, 8.00 i 18.00 (w okresie zimowym 17.00- od października do marca) 

Niedziela: 7.30, 9.30, 1130 i 16.00

Uroczystości: 7.00, 8.00, 12.00 i 18.00 (w okresie zimowym 17.00)

NABOŻEŃSTWA:
Majowe 17.30
Czerwcowe 17.30
Październikowe 16.30
Różaniec 17.30 (w okresie zimowym o 16.30)
Fatimskie ( 13 każdego miesiąca po wieczornej Mszy Świętej )
Droga Krzyżowa 15.30
Gorzkie Żale 16.30

NOWENNY
Do Matki Bożej Leśniańskiej 26 każdego miesiąca 17.30 (okres zimowy 16.30) w niedziele o 15.30

Do św. O. Pio 23 każdego miesiąca 17.30 (okres zimowy 1630) w niedziele o 15.30

SPOWIEDŹ
Podczas każdej Mszy św.
Odwiedziny chorych w parafii - I sobota miesiąca od 8.30. 

ODPUSTY:

29 czerwca - Uroczystość św. Piotra i św. Pawła
15 sierpnia - Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej
8 września - Uroczystość Narodzenia NMP26 września - Uroczystość Zjawień Matki Bożej

Historia Obrazu

Płaskorzeźba, umieszczona w głównym ołtarzu, wykona jest w polnym kamieniu o odcieniu czerwonym. Wizerunek przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na prawym ręku. Historia „przejasnego obrazu Najświętszej Maryi Panny” jest niezmiernie ciekawa i pełna przedziwnych wydarzeń. Zaczyna się od roku 1683, kiedy to dnia 26 września dwaj chłopcy pasący bydło, 9-letni Aleksander Stalmaszczuk i 10-letni Miron Makaruk, znaleźli jaśniejący blaskiem wizerunek na drzewie dzikiej gruszy. Jej kamienny wizerunek przywieziono do Bukowic, których właściciel zdecydował o wzniesieniu w miejscu objawienia drewnianego kościoła rzymskokatolickiego. Powstał on 1686 roku i przyozdobiony on został znalezionym „obrazem”. W roku 1700 biskup łucki i brzeski Franciszek Prażmowski po przebadaniu świadków uznał niezwykłość łask i zezwolił na publiczny kult. W 1716r. książę Karol Stanisław Radziwił, kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego, ufundował złote korony. Wieść o niezwykłym pojawieniu się wizerunku zaczęła zataczać coraz szersze kręgi i ściągać ludzi nawet z odległych stron. Rozwój kultu spowodował, że w 1731 r. przystąpiono w Leśnej do budowy nowego kościoła. Ukończono ją w 1758 r. . Jeszcze w czasie jej trwania do Leśnej przybyli paulini, którym powierzono parafię leśniańską i opiekę nad cudownym obrazem. W XVIII w miejscowość była już znana w Koronie Polskiej jako ośrodek kultu maryjnego. W okresie rozbiorów i wojen napoleońskich sanktuarium dzieliło los narodu. Klasztor i kościół były niszczone i plądrowane. Pauliński konwent nie przestał funkcjonować tylko dzięki pomocy okolicznych ziemian. W okresie powstania styczniowego Leśna stanowiła jedno z ogniw ruchu narodowego na Podlasiu. Paulini wspierali powstańców władze carskie w odwecie przejęły sanktuarium i zmieniły je w cerkiew. Po odzyskaniu niepodległości do sanktuarium wrócili paulini. Po długich poszukiwaniach w roku 1926 odnaleziono obraz ukryty u ss. Benedyktynek w Łomży. Badania wykazały, że ostatni biskup katolicki Janowa – Beniamin Szymański, wielki czciciel Najświętszej Panny, przewidując popowstaniowe represje, ukrył oryginał Matki Bożej Leśniańskiej w Łomży, w bocznym ołtarzu. Biskup umarł, jedyna wtajemniczona przeorysza klasztoru także i tak byłby ślad zaginął, gdyby nie intensywne poszukiwania. W 1927 r. udała się z Siedlec niezwykła procesja, sam biskup wraz z tłumem wiernych pieszo przynieśli cudowny obraz do Leśnej. Procesja szła 3 dni, od 22 do 25 września. W uroczystości powrotu Matki Bożej brało udział około 30 tysięcy osób. Sanktuarium Leśniańskie było umiłowanym miejscem kultu dla unitów podlaskich, a Leśniańska Matka Boża ostoją ich wiary i jedności z Kościołem.

W latach pięćdziesiątych kult słynącego łaskami wizerunku Matki Bożej rozwijał się w Leśnej coraz bardziej. Podkreśleniem tego była jego koronacja koronami papieskimi w sierpniu 1963r., uroczystej koronacji wizerunku dokonał kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. W roku 1981 miało miejsce zatwierdzenie formularza mszalnego dla sanktuarium z nadaniem przez Stolicę Apostolską Matce Bożej nowego tytułu – Matka Jedności i Wiary. W 1983 r. obchodzono w Leśnej uroczyście 300-lecie zjawienia się Matki Bożej. Z okazji tej rocznicy w roku 1984 sanktuarium lesniańskie podniesione zostało przez Stolicę Apostolską do rangi Bazyliki Mniejszej. Akt ten został poprzedzony trzyletnimi przygotowaniami duchowymi, które objęły całą diecezję.

Szczególne ożywienie kultu Matki Bożej datuje się od roku 1980, weszła wtedy w życie stała nowenna 26 dnia każdego miesiąca. Słynący łaskami wizerunek Patronki od lat cieszy się czcią okolicznego ludu i całej podlaskiej diecezji.Pielgrzymują do niego członkowie Rodzinnego Różańca, a także pielgrzymki piesze i autokarowe grup parafialnych, zawodowych, stanowych i pierwszokomunijnych. W sanktuarium pod wizerunkiem Matki Bożej odbywają się również doroczne dni modlitw młodych rodzin, a także dni skupienia dla narzeczonych, nauczycieli i kombatantów, rolników maturzystów i grup oazowych. Do Leśnej pielgrzymują ludzie z całej Polski zawierzając swoje troski i problemy życiowe Matce Bożej Leśniańskiej.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW