Modlitwy ministrantów

Modlitwy ministranta

OKRES ZWYKŁY

Modlitwa przed Mszą Świętą

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, by świętą pełnić służbę, proszę cię Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie a serce zawsze pełniło zawsze Twoją wolę.
K: Idźmy z radością.
M: Na spotkanie Pana.

Modlitwa po Mszy Świętej

Boże, którego dobroć powołała mnie do twojej służby, spraw, abym uświęcony uczestnictwem w tych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia.
K: Błogosławmy Panu
M: Bogu niech będą dzięki

ADWENT

Modlitwa przed Mszą Świętą

Panie, nasz Boże, niech ta święta posługa pobudzi nasze serca do przygotowania dróg Synowi Twojemu, abyśmy dzięki Jego przyjściu mogli Ci służyć w czystości serca.
K: Oto Pan Bóg przyjdzie.
M: Z rzeczą Świętych ku nam przybędzie.

Modlitwa po Mszy Świętej

Panie Jezu, który nam, tak bardzo niegodnym, pozwoliłeś być blisko Ciebie, prosimy Cię, spraw, abyśmy w codziennym życiu umieli iść Twoimi śladami, świadcząc dobro innym.
K: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
M: Hosanna na wysokości.

OKRES BOŻEGO NARODZENIA

Modlitwa przed Mszą Świętą

Panie Jezu, który niegdyś przyszedłeś na świat w betlejemskiej stajence, spraw, abyśmy godnie służyli przy Twoim ołtarzu, gdzie każdego dnia rodzisz się pośród nas.
K: Słowo stało się Ciałem.
M: I zamieszkało między nami.

Modlitwa po Mszy Świętej

Przeniknięci blaskiem tajemnicy Twojego narodzenia, prosimy Cię Panie, pomóż na nieustannie składać u Twego żłóbka dary naszych dobrych czynów.
K: Chwała na wysokości Bogu.
M: A na ziemi pokój ludziom dobrej woli.

OKRES WIELKIEGO POSTU

Modlitwa przed Mszą Świętą

Panie Jezu, w tym świętym czasie pokuty, przystępujemy do służby przy Twoim ołtarzu, spraw prosimy, niech on atak przemieni nasze serca, aby się Tobie podobały.
K: Nawracajcie się.
M: I wierzcie w Ewangelię.

Modlitwa po Mszy Świętej

Boże, nasz Dobry Ojcze, który zawsze nas szukasz, a gdy schodzimy z drogi uczciwej jesteś gotowy darować nam to wszystko, co złego uczyniliśmy, spraw, abyśmy przez tę świętą posługę, całą duszą nawrócili się do Ciebie.
K: Któryś za nas cierpiał rany.
M: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

ŚWIĘTE TRIDDUM PASCHALNE

Modlitwa przed Mszą Świętą

Zbliżając się do Twego ołtarza w te dni najświętsze ze wszystkich, prosimy Cię Panie, spraw, abyśmy z pokorą i w skupieniu przeżywali tajemnice Twojej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.
K: Wielbimy Krzyż Twój panie, wysławiamy Twoje Święte Zmartwychwstanie.
M: Bo przez drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata.

Modlitwa po Mszy Świętej

Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy uczestniczyć w Tych Świętych Misteriach Paschalnych, spraw prosimy, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości mogli pojąć, jak wielka jest Twoja miłość do nas grzesznych ludzi.
K: Wielbi dusza moja Pana.
M: Bo wielkie rzeczy nam uczynił.

OKRES WIELKANOCNY

Modlitwa przed Mszą Świętą

Panie Jezu, który swoim zmartwychwstaniem zwyciężyłeś wszelkie zło, spraw prosimy, abyśmy godnie służąc Tobie nieśli bliźnim naszym radość Twojego Zwycięstwa.
K: Chrystus Pan zmartwychwstał, Alleluja.
M: Prawdziwie z grobu powstał, Alleluja.

Modlitwa po Mszy Świętej

Panie Jezu, Ty przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne i zawarłeś z nami Nowe Przymierze, spraw prosimy, abyśmy jako twoi słudzy codziennie umierając dla grzechu, żyli tylko dla Ciebie.
K: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, Alleluja.
M: Bo lud swój nawiedził i wyzwolił, Alleluja.
MODLITWA PRZED SŁUŻENIEM:
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu,
o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

MODLITWA PO SŁUŻENIU:
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach,
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
MODLITWA LEKTORA:
Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twojego Słowa,
które mam przekazywać innym.
Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem
i świadkiem Twego Słowa.
Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,
uczyń mnie swoim narzędziem, bym mógł nieść Cię ludziom w sercu,w dłoniach, na wargach. Amen.
Święty Tarcjuszu, * Patronie Ministrantów, * naucz nas * strzec Jezusa w naszych sercach * i pomóż nam * nieść Go między ludzi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


ADWENT

Przed Mszą Świętą
W. Oto Pan przybywa.
O. Wyjdźmy mu na spotkanie Pana.
Przybądź Panie, aby nas wybawić,
Przybądź Jezu, aby nas umocnić,
Przybądź Panie, aby nas uświęcić.
Przybądź Jezu, bo czekamy. Amen.

Po Mszy Świętej
W. Błogosławmy Panu.
O. Bogu niech będą dzięki.
Boże mój, Boże, Ciebie pragnie moja dusza,
W świątyni w Ciebie się wpatruję,
By ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


WIELKI POST

Przed Mszą Świętą
W. Okaż nam Panie miłosierdzie swoje.
O. I daj nam zbawienie.
Jezu, Boże nieśmiertelny,
W chwale swojej niepomierny,
Przez Najświętszej Krwi przelanie,
I na krzyżu Twe skonanie,
Daj prosimy łaskę swoją,
Tym co przy ołtarzu stoją,
Teraz i na wieki. Amen.

Po Mszy Świętej
W. Błogosławmy Panu.
O. Bogu niech będą dzięki.
Dziękujemy za Twe dary,
Jakie płyną z Tej ofiary,
Obmyj w swojej męce,
Dusze, które są w udręce,
Pomóż szczerze Cię miłować,
Za grzechy pokutować.Teraz i na wieki. Amen.

OKRES WIELKANOCNY

Przed Mszą Świętą
W. Chrystus zmartwychwstał, alleluja.
O. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja.
Daj nam Panie Jezu, * z taką wiarą i radością * uczestniczyć w tym Łamaniu Chleba, * abyśmy też zmartwychwstali * do zbawienia w niebie. Amen.


Po Mszy Świętej
W. Błogosławmy Panu.
O. Bogu niech będą dzięki.
Panie Jezu, * przyjmij naszą radosną służbę, * gdy świętujemy Twoje paschalne zwycięstwo * i spraw, * abyśmy mogli to czynić teraz i na wieki. Amen.MODLITWA PRZED NABOŻEŃSTWEM

Przed nabożeństwem

W. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
O. Który stworzył niebo i ziemię.
Boże mój, pragnę Cię chwalić całym sercem, przez Jezusa Chrystusa Twojego Syna, we wspólnocie Kościoła, którego ożywia Duch Święty. Teraz i na wieki wieków. Amen.

Po nabożeństwie

W. Błogosławmy Panu.
O. Bogu niech będą dzięki.
Dziękuję Ci, Boże, za to, że mogę stawać przed Twoim obliczem z ofiarą uwielbieniai spraw, abym nigdy nie ustawał w wysławianiu Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWY LEKTORÓW
MODLITWA LEKTORA PRZY UBIERANIU SZATY LITURGICZNEJ

Przy ubieraniu humerału
O Boże, Panie mój,
okryj moją głowę
hełmem zbawienia,
abym mógł pokonać
wszelkie zasadzki szatana. Amen

Przy ubieraniu alby
O Boże, Panie mój,
oczyść moje serce
i okryj mnie szatą łaski,
abym obmyty krwią Baranka,
cieszył się radością zbawionych. Amen.

Przy ubieraniu cingulum
O Boże, Panie mój,
przepasz mnie pasem czystości
i silnej woli,
aby królowała we mnie
cnota wstrzemięźliwości i świętości. Amen.


MODLITWY LEKTORA ZWIĄZANE Z POSŁUGĄ SŁOWA BOŻEGO

1 WERSJA
Przed czytaniem słowa Bożego
W. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
O. Który stworzył niebo i ziemię.
Boże, oczyść mnie ogniem Ducha Świętego, serce i wargi moje, abym godnie i dobrze głosił słowo Boże zgromadzonemu ludowi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po czytaniu słowa Bożego
W. Słowa Twe Panie.
O. Są Duchem i życiem.
Boże mój, spraw, aby Twoje Słowo głoszone przeze mnie, niegodnego Twego sługę, wydało plon stokrotny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2 WERSJA
Przed czytaniem słowa Bożego
W. Boże, stwórz we mnie serce czyste.
O. I odnów we mnie moc swego Ducha.Panie, Boże mój, daj mi wrażliwość duszy i czystość serca, abym sam rozumiejąc co czytam, również innym z gorliwością i radością przekazywał Dobrą Nowinę o zbawieniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po czytaniu słowa Bożego
W. Niech Imię Pańskie będzie błogosławione.
O. Teraz i na wieki.Dziękuję Ci Panie, Boże mój, że powołałeś mnie do posługi Twemu Słowu i obdarzyłeś mnie godnością lektora. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
MODLITWY SŁUŻBY LITURGICZNEJ W ZAKRYSTII

W CIĄGU CAŁEGO ROKU

Przed Mszą Świętą
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją.
Proszę Cię Panie o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
oczy moje zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po Mszy Świętej
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twoje służby.
Spraw, abym uświęcony w Twych tajemnicach,
przez dzień dzisiejszy i całe moje życie,
szedł tylko drogą zbawienia,
przez Chrystusa Pana naszego.

OKRES ZWYKŁY (I)

Przed Mszą Świętą
W. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
O. Który stworzył niebo i ziemię.
Jezu daj silną wiarę, gdy zobaczę Świętą Hostię,
Jezu daj wielką miłość, gdy zobaczę Ciebie,
Jezu daj dużo siły, aby trwać przy Tobie.

Po Mszy Świętej
W. Błogosławmy Panu.
O. Bogu niech będą dzięki.
Wierzyć w Ciebie - pomóż Jezu,
Kochać Ciebie - pomóż Jezu,
Świadczyć o Tobie - pomóż Jezu nam.


OKRES ZWYKŁY (II)

Przed Mszą Świętą
W. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
O. Który stworzył niebo i ziemię.
Święty Tarzycjuszu * patronie ministrantów, * natchnij nas Twoją czcią i miłością * do Jezusa Eucharystycznego * i naucz nas jak najgodniej pełnić naszą świętą służbę. * Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po Mszy Świętej
W. Błogosławmy Panu.O. Bogu niech będą Dzięki.
Modlitwy ministranta według stopni
MODLITWY MINISTRANTA WEDŁUG STOPNI


MODLITWA MINISTRANTA

Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie,
abym szedł za Tobą drogą do Ojca.
chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie.
Bądź moim światłem, które mnie oświeca.
Bądź moim Mistrzem, którego kocham,
i za którym idę.
Wyryj głęboko w moim sercu słowo Twoje.
Naucz mnie patrzeć na Twój przykład.
Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca
i służył braciom tak, jak Ty nakazałeś.
Przełam we mnie to, co się Tobie opiera.
Daj mi Ducha Twego i dozwól,
aby obietnica Twoja wypełniła się we mnie.
Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie -
w miłości Ducha Świętego ku chwale Ojca.
Maryjo, Matko Kościoła, Królowo świata,
bądź Matką na drogach mojego życia,
wyjednaj mi Matko pięknej miłości
Ducha miłości, co nigdy nie ustaje,
Ducha mądrości Krzyża,
co wiedzie do zmartwychwstania.
Święty Maksymilianie Kolbe,
Apostole całkowitego oddania się Bogu i bliźnim
na wzór Maryi - módl się za nami.


MODLITWA MINISTRANTA ŚWIATŁA

Boże, nasz niebieski Ojcze,
Ty uczyniłeś nas swoimi dziećmi,
zapaliłeś w nas iskierkę Twego życia
i dałeś nam poznać światło Twej prawdy.
Bądź uwielbiony za wszystkie Twe dary,
niech wielbi Cię za nie ziemia, niebo i świat cały,
niech chwałę oddaje Ci każdy żyjący człowiek.
Ojcze, spraw, abym był dobrym Twoim dzieckiem,
bym nosząc w sobie Twe światło,
stał się światłem dla braci.
Ojcze, spraw przez Jezusa Chrystusa światłość prawdziwą,
która oświeca każdego człowieka
na ten świat przychodzącego.
Jak zapalone świece rozpraszają ciemności nocy,
tak niechaj nasze serca,
niewidzialnym ogniem,
to jest jasnością Ducha Świętego oświecone,
będą wolne od wszelkiego zaślepienia w grzechach,
abyśmy mogli dostrzec,
co się Tobie podoba
i co jest pożyteczne dla naszego zbawienia.
I abyśmy pokonawszy ciemności świata
mogli wejść do niegasnącej światłości.
Ojcze proszą Cię o to, ci, których uczyniłeś swoimi dziećmi.
Proszą Cię przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
naszego Pana, naszego Brata,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego
przez wszystkie wieki wieków. Amen.MODLITWA MINISTRANTA KSIĘGI

Panie Jezu Chryste! Dziękuję Ci za to,
że uczyniłeś mnie ministrantem księgi.
Czcią i szacunkiem pragnę otaczać wszystkie księgi,
których słowami Kościół modli się do Ciebie.
Spraw Panie,
aby moja posługa przy sprawowaniu świętych tajemnic,
była uwielbieniem Twego Majestatu,
a pełne miłości i wiary teksty święte
zawarte w liturgicznych księgach,
niech uczą mnie modlitwy pięknej i pokornej
oraz wskazują drogę
wiernego pójścia za Tobą.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


MODLITWA MINISTRANTA OŁTARZA

Przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga radości i wesela mego.
Boże, sądź mnie sprawiedliwie,
sprawy mojej broń,
wobec grzesznych i niezbożnych,
z rąk złośliwych zbaw.
Wszak Tyś, Boże, mocą moją,
czemuś wzgardził mną?
Czemu chodzę zasmucony,
Gdy mnie dręczy wróg?
Światło Twe i prawdę Twoją,
by mnie wiodły, ślij,
niech na Syjon mnie zawiodą,
do przybytków Twych.
I przystąpię do ołtarza,
gdzie przebywa Bóg,
Bóg, co radość w sercu nieci
i wesele śle,
Ufam Panu, bo na nowo,
będę wielbił Go,
jako mego Zbawiciela,
jako Boga mego.
Przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga radości i wesela mego.


MODLITWA LEKTORA

Panie,
oto stoję wobec tajemnicy Twego słowa.
Potrzeba mi głębokiej wiary, by wyznać,
że jest to słowo zbawcze, objawiające jedyną Prawdę, dające życia,
że "stało się Ciałem",
że działa w Kościele prze Twego Ducha.
Panie, chcę być Twoim pojętnym uczniem,
chcę być słuchaczem i świadkiem Twego słowa.
Wiem, że potrzeba do tego czystych warg;
oczyść je, Panie.
Przyrzekłem walczyć z wszelkim słowem plamiącym usta;
złośliwym i nieczystym, kłamliwym i nieroztropnym.
Wierzę, Panie, że otwierając karty Pisma Świętego,
spotykam się z Twoim słowem.
Czy jednak przyjmuję je, zgłębiam i rozważam?
Czy je kocham? Czy odpowiadam na nie modlitwą?
Panie, moją misją jest
gromadzić i budować wspólnotę dobrą,
zwoływać Kościół własnym życiem i przykładem;
wspieraj to działanie, Panie.
Uczyń wrażliwym naprawdę;
że jestem odpowiedzialnym za zbawienie drugich.
Panie, Wcielone Słowo,
podejmę z ufnością to wielkie zdanie;
Ty jesteś przecież moim Mistrzem,
Ciebie chcę nieść ludziom
w sercu, w dłoniach,
na wargach.
Bądź ze mną, Panie.Amen.
Modlitwa ministranta

Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie,
abym szedł za Tobą drogą do Ojca.
Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie.
Bądź światłem, które mnie oświeca.
Bądź moim Mistrzem, którego kocham,
i za którym idę.

Wyryj głęboko w moim sercu słowo Twoje.
Naucz mnie patrzeć na Twój przykład.
Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca
i służył braciom tak, jak Ty nakazałeś.
Wybaw mnie od grzechu.

Przełam we mnie to, co się Tobie opiera.
Daj mi Ducha Twego i dozwól,
aby obietnica Twoja wypełniła się we mnie.
Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie -
w miłości Ducha Świętego ku chwale Ojca.

Maryjo, Matko Kościoła, Królowo świata,
bądź mi Matką na drogach mojego życia.
Wyjednaj mi Matko pięknej miłości
Ducha miłości, co nigdy nie ustaje,
Ducha mądrości Krzyża,
co wiedzie do Zmartwychwstania.

Święty Janie Berchmansie,
Apostole całkowitego oddania się Bogu i bliźnimna wzór Maryi - módl się za mną.
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!